A gyöngyösi Ringsted utca honlapja Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Szekeres S. :
Ringsted utcai történet


2014.10.10.
 
Ringsted utca első épületeA Lehoczki-ház megbontott hátsó fala  A területet lakótelep építése céljából az 1980-as évek elején-közepén választották le a Pesti utca végéről. Korábban itt Lehoczki Pál vasöntödéje volt, majd az egykori Agromechanika, egy rézműves üzem valamint a Csillag kiskocsma. A mellette álló épületet Lehoczki-házként ismerte a köztudat. A házat 1989-ben kisajátították szanálás céljából, de még sokáig lakott volt. Molnár József 1986-ban leírja, hogy a telek végén folyó Nagy-patakban régen még pisztrángot is lehetett fogni, és ma már béka sincs benne. Már mindent elbontottak, és csak a Lehoczki-ház telke maradt beépítetlen. A patakba pedig visszatértek a békák és a halak is, hogy pisztráng-e, nem tudom.

  Az első épület, a 27-31-es társasház 1988-ra készült el és adták át. Ekkor helyezték el a falán a Ringsted és Gyöngyös testvérvárosi kapcsolatának emléktábláját és kapta a hivatalosan is a Ringsted utca nevet.

  A nagybátyám az első beköltözők között volt, és mesélte, hogy állt egy nagy ház a semmi közepén, körülötte egy üres mező. A ház körül sem út, sem járda nem volt. A lépcsőről azonnal a porba lépett az ember. Esős időszakban gumicsizmát vett fel, a lépcsőn felkapta az asszonyt, és gyerekestől kivitte őket a hármas, vagy a Püspöki  – akkoriban még Kertész – útra, hogy sétálhassanak. A lakók fogtak össze és saját pénzen vettek egy teherautónyi kavicsot, azt szórták fel a ház körül, hogy valamennyire közlekedni tudjanak.

  A következő épület vele szembe épült, még a hármas mellett. Később már nem engedélyeztek, hogy az utca hármas út felőli részére lakóépület kerüljön. Mellé épült a 21-25/1-es épület, ami 1992-ben lett átadva, a tervek szerint, azzal szembe épült volna még a hármas mellé annak a tükörképe. Ekkor érte utol az építőipart a rendszerváltás és a további építkezések hosszú időre leálltak, illetve már nem azok folytatódtak. A kiépített Ringsted utca akkori hossza nem volt több száz méternél.

A 80 lakásos épület  A 90-es évek végén indult meg újra a fejlesztés, elbontották a korábbi ipari létesítmények épületeit, és a Ringsted utat bekötötték a Rédei útra, a mai Malom étteremnél. Elkezdték beépíteni a megmaradt telkeket, és egy 80 valamint egy 24 (16) lakásos társasház épült az utca patak felőli részére. A maradék kis területen egy garázssor és a focipálya osztozik, amiről egy külön cikk szól.

  A hármas felőli részen csak kereskedelmi, illetve szolgáltatóipari dolgok épülhetnek egy későbbi szabályozás miatt. Jelenleg egy kézi autómosó, egy húsbolt valamint egy benzinkút van. Két telek van még úgymond parlagon, egyik épp az egykori Lehoczki-házé, ahol rendszeresen megáll egy-egy cirkusz, vidám vagy játékpark, illetve legutóbb egy francia cirkusz, utazó állatkerttel, elefánttal, tigrissel és egyéb egzotikus állatsereglettel.

   Fiatal utca vagyunk, akinek történetét el lehet küldeni egy SMS-ben, de a városban talán mi mondhatjuk el csak, hogy volt árvizünk.

Az áradó patak   Az 1999-es év augusztusának rendkívüli esőzései felduzzasztották a patakot, és a mindig is sebes sodrású víz felszaggatta a már sérült betonaljzatot. Ezzel együtt a Csór-réti víztározó gátján átcsapott a felgyülemlett csapadékvíz, ami túlterhelte az amúgy is megtelt medret. A patak medrében átforduló betonlapok méteres hullámokat csaptak a rohanó vízben. A felszaggatott, legalább kétszer kétméteres betondarabok és egyéb törmelékek megakadtak a kishíd alatt, ami visszatorlasztotta a patakot. A visszatorlódó víz mintegy méter magasan elöntötte a Ringsted utcát.

  A földszinti lakók közül néhányan sokkot kaptak, amikor kinézve hömpölygő tengert láttak az ablakuk alatt. Az egész viszonylag rövid idő alatt lezajlott, a víz amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan le is csökkent, maga után hagyva iszapot, szemetet, törmelékéket, csak a pincékben és a mélyebb területeken maradt meg, amit napok múlva tudtunk csak visszaterelni, visszaszivattyúzni. A patak a mederben tartósan 30-50 centivel part teteje alatt volt a korábbi másfél-két méter helyett, állandó félelmet keltve az itt élőkben. Másnap délelőtt, folyamatos esőzésben, nőkkel, gyerekekkel együtt építettünk egy hevenyészett nyúlgátat, amit megerősített a délutáni műszak.

  Napokkal később derült ki, hogy az egész felesleges volt, mert egyrészt a víz nem emelkedett tovább, és maga a vízmagasság sem volt több fél méternél. A meder töltődött fel több mint egy méter magasan, amit a zavaros víztől nem láttuk.

 A megbontott parttszakasz a garázssornálA garázssor melletti résznél volt egy fél méter magas zúgó, ahol a lezuhanó, örvénylő víz mindkét oldalt több méter szélesen kiszedte a partvonalat és a medret. Olyan volt, mint egy kis tó. Ez sokáig meg is maradt, és látványosságként rengeteg katasztrófa-turistát vonzott.

  A patakot ezután kitisztították, a mélyedéseket, az elsodort partvonalat feltöltötték kövekkel, földdel az egész városban, amit aztán a következő nagy áradás újra felszedett, és lesodort hozzánk, feltöltve újra a medret, de az új nyúlgátat már a profi árvízvédelmisek készítették el.

 A feltöltődött meder kellemetlen hatásait évekig sínylették az itt lakók, mivel a nyári szárazság kis vízhozama megállt és lassan megposhadt, kellemetlen szagokat árasztva. Ugyanakkor magasan tartotta a talajvizet, és az itteni pincékben megjelent az áporodott talajvíz. Azért volt egy jó oldala is, a városban csak itt lehetett élvezni a kellemes nyári esték hangulatos békakoncertjét.

A partmagasító kőgát A 2010-ben elkészült patakmeder rendezés és a méteres partmagasító kőgát megoldotta a problémát. Mára, 2014-ben a meder lassan újratöltődött a híd környékén, igaz csak csekély mértékben, és újra vannak békáink és halacskáink is.

  Kezdetben a zöldfelületek jobbára gyomnövényes parlagok voltak, sem pad, sem játszótér, sem homokozó nem volt a házak körül. A nyolcvanasi játszóterekre vitték át a szülők a gyerekeiket. Aztán az egyik szülő szerzett egy köbméter homokot, hoztunk hozzá rönkfákat. amivel körbekerítettük, és már volt egy kis játszótér, mivel gyerekek zöme még igen csak pici volt.

 Parkocska a rönkpaddal   Padokat is szereztünk. Mivel akkoriban az sem volt a városnak, pár erdei rönkpadot tudtunk előkeríteni, néhány még mindig megvan, de legalább a szülők le is tudtak ülni. A homokozó is megvan még, egy fűvel benőtt dombocska alakjában. Azután épült egy jóval komolyabb, modern időkhöz igazodó játszótér az első ház mögött a patak mellett. Az újabb lakóházaknál ezek a parkosítások, a modern igényeknek megfelelően már szinte azonnal elkészültek és parkolókat a házzal együtt készítették el. Míg a másodiknak épült 22-26-os társasház mellett három éve készült el az utolsó parkoló az utcában.


  Néhány kerti munkákat, a zöldet kedvelő aktív lakó szerzett fácskákat, virágokat, gyakran saját pénzét áldozva, parkosítottak, szépítették a környéket. Lassan kialakult a mai képe az utcának. Például, a 21-es ház előtti rész Elekes Judit kezdeményezésével egy kellemes kis parkká fejlődött, sajnos Ő már nincs közöttünk. Az utcáért, a környékünkért folytatott munkája hiányozni fog.

A lezárás  Az utcát kettévágja egy – az itteniek által kőbunkónak nevezett lezárás – aminek külön története van. Amikor az egykori Vásártéren megnyílt a Tesco áruház, az átmenő forgalom hirtelen kellemetlenül megnőtt, ráadásul a vezetők valami miatt egyre agresszívebben vezettek az egyébként is szűk utcában. Komolyabb balesetről nem tudunk, de olyan volt, hogy a vezető épphogy meg tudott állni a két autó közül kilépő kisgyerek előtt.

   Először kértük a lakó-pihenő övezetté nyilvánítást, amit meg is kaptunk, de forgalom a tábla tiltása ellenére nem változott (csak célforgalom, 20 km/óra, stb.). Volt úgy, hogy az ellenőrző rendőrök egy óra alatt húsz autóst büntettek meg a benzinkút mellett. Ekkor aláírást kezdtünk gyűjteni és médianyomást alkalmazva elértük, hogy fizikailag zárják le az utat. Ez többeknek nem tetszik, és néhányszor el-eltéved valaki a két utcarész között, de az itt lakók tudják, hogy amíg a Tesco itt van, addig szükség lesz rá. Talán a környékének rendezettségén kellene itt-ott igazítani, mivel az odakerült szeletív-hulladék szigetnél néha elszabadul a higiénia.

 ...és vannak galambjaink is. Ha valakinek kell, viheti. Megköszönnénk! Százával gyülekeznek a rossz idő bejövetelével a melegebb háztetőkön. Bizony mondom, az ottani lakók egy idő óta nem galamblelkűek velük szembe. Próbálkoztak ezzel-azzal, de a galamb kitartóbb. Politikai vonal is próbált lépni, lakógyűlések, javaslatok és egyéb okos dolgok kerültek szóba. A politikus szószólók már rég lekerültek a palettáról, de a galambok köszönik szépen, jól megvannak, szeretnek itt lenni köreinkben. 

.Ringsted utcakép...az új kor szelleme is belengett közénk. A Google Utcaképe is belátogatott hozzánk, így bárki a nagyvilágból körbejárhat nálunk. Néhány lakótársunk is a képbe került, bizonyára már felismerték magukat.

 

(A történet nem befejezett és nem végleges, itt-ott pontosításra szorul.
Kérem a régebben itt lakókat, hogy segítsenek ebben.)
 

 

 


Nagyobb térképre váltás